ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ«СОНЯШНИК»

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради (далі – ЦПО «Соняшник») регламентуються Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

1.2. Правила поведінки здобувачів освіти ЦПО «Соняшник» (далі – Правила) встановлюють норми поведінки в закладі та на його території.

1.3. Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

1.4. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти ЦПО «Соняшник» мають право на:

 в освітньому процесі;

II. Здобувачі освіти зобов’язані:

 

III. Загальні правила поведінки:

IV. Поведінка під час занять гуртків:

V. Поведінка на перервах

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

 

VI. Прикінцеві положення

Здобувачі освіти не мають права під час перебування на території закладу і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні як для свого життя, так і життя та здоров’я оточуючих.

За порушення цих Правил і Статуту закладу до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі заходи: усне зауваження; бесіда; відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками; виключення здобувача освіти зі складу гуртка.

Здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка, адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців  і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що ним проводяться.