ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

педагогічної ради

ЦПО «Соняшник»

1 від 30.08.2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор ЦПО «Соняшник»

 

_______________Ліля Ляшенко

30.08.2021 р.

 

ПЛАН РОБОТИ

ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ«СОНЯШНИК» БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2021/2022 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЦПО «СОНЯШНИК»           ЗА 2020/ 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітня діяльність педагогічного колективу

Організація науково-методичної роботи педагогічного колективу

Результативність організаційно-масової роботи. Робота з батьками.

РОЗДІЛ II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1. Організація освітнього процесу у закладі позашкільної освіти

2.2. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

2.5. Психологічний супровід освітнього процесу, методичної та організаційно-масової роботи закладу

2.6. Контроль та керівництво ЗПО. Вивчення питань ефективності організації освітнього процесу

2.7. Фінансово-господарська діяльність ЗПО. Зміцнення і раціональне використання навчально–матеріальної бази ЦПО «Соняшник»

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності. Останнім часом у державі актуалізують питання розвитку позашкільної освіти, зокрема МАПО активно просуває низку актуальних питань освітньої політики у даній галузі. «Позашкільна освіта надає додаткові можливості та інструменти для розширення світогляду та креативних навичок. У нас є доволі потужна система позашкільної освіти. Будемо вкладати в освіту – будемо будувати державу», - зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

 Центр позашкільної освіти «Соняшник» – комплексний заклад, який враховує стратегічні напрямки розвитку позашкільної освіти в Україні, є центром розвитку особистості дітей у місті віком від 3 до 18 років з науково-технічного, художньо-естетичного, гуманітарного, оздоровчого, дослідницько-експериментального, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичнго напрямів.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, а також Статутом Центру.

 

 

 

 

РОЗДІЛ I.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СОНЯШНИК»

ЗА 2020-2021НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1.Освітня діяльність педагогічного колективу

Центр позашкільної освіти «Соняшник» – комплексний, доступний заклад позашкільної освіти, забезпечує отримання дітьми та молоддю додаткової освіти в позаурочний час відповідно до здібностей, інтересів та нахилів.

Місія Центру: створення у місті творчого та інноваційного освітнього середовища, в якому кожна дитина має рівні можливості для розвитку своїх обдарувань заради власної особистої самореалізації, формування згуртованої спільноти вихованців, спроможних до активної творчої співучасті у стійкому інноваційному розвитку міста.

Цінності Центру:

• відкритість

• довіра

• відповідальність  

• партнерство

• доброчесність

• професійність

• цінність розвитку та саморозвитку особистості дітей та педагогів;

•цінність культури, яка створює особистість і яку він створює;

•цінність зв`язку поколінь, збереженняя і примноження традицій;

•цінність унікального освітнього середовища закладу позашкільної освіти, яке забезпечує соціалізацію дітей.

Реалізація даних цінностей є пріоритетними в становленні закладу позашкільної освіти як соціально-педагогічної системи.

Головними завданнями  ЦПО «Соняшник» є:

Додаткова освіта, яку надає ЦПО «Соняшник», – це особистісно орієнтована освіта, яка максимально забезпечує розвиток дітей. Головна особливість цієї освіти полягає в тому, що процес пізнання має дещо інший характер, ніж в закладах загальної середньої освіти, особливий вектор спрямованості, який представлений як «від дій – до знань». В основі позашкільної освіти лежить особистісна мотивація, прагнення до знань, любов до справи, якою займаються діти.

Позашкільна освіта має великий потенціал, який на сучасному етапі досить затребуваний, це проектні та дослідницькі технології, великий досвід розроблених технологій проведення змагань, турнірів, фестивалів, акцій та інших різноманітних масових заходів, організація дозвілля підлітків та молоді.  

Освітня система ЦПО «Соняшник» будується на основі поєднання принципів розвитку і системності. Педагогічний аспект системної побудови психолого-педагогічної освіти передбачає самоконтроль та саморегуляцію і має структуру з компонентів, об`єднаних системними зв`язками в єдине ціле. Освітній процес Центру забезпечує розвиток дітей дошкільного віку (школа раннього розвитку дітей «Щедрик»), раннє виявлення  інтересів та здібностей дітей до певних видів навчальної діяльності (гуртки початкового рівня навчання), розвиток здібностей та обдарувань дітей, формування предметних та життєвих компетентностей (гуртки основного рівня навчання), профорієнтаційне навчання (гуртки вищого рівня).

 Враховуючи цінність позашкільної освіти та сучасні напрямки розвитку суспільства, необхідно створити умови для вирішення актуальних проблем Центру, позашкільної освіти в цілому:

Вирішення даних проблем та використання потенціалу позашкільної освіти дасть можливість створити освіту майбутнього для наших дітей, розкриваючи таланти кожної особистості.

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом

у 2020-2021 навчальному році

У 2020/2021 н.р. педагогічний колектив ЦПО «Соняшник» успішно працював над вирішенням проблеми «Розвиток і виховання компетентної, успішної особистості, відповідальної за своє життя, творче і професійне становлення, громадянина-патріота з багатою внутрішньою культурою, готового до життя в демократичному суспільстві, в умовах ринкової економіки».

Педагоги активно вирішували завдання формування у дітей та учнівської молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, відповідальності зі якість свого життя, спрямування освітнього процесу в закладі на забезпечення компетентнісного підходу, педагогіки успіху та педагогіки життєтворчості.

Протягом 2020/2021 н.р. 8 педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку. Було атестовано 11 педагогів.

Педагогічні працівники брали активну участь у методичних та професійних конкурсах різного рівня, здобуваючи вагомі перемоги, а саме: Клеймьонова Л.В. стала переможцем обласного етапу та виборола ІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості - 2020»

Народна студія петриківського розпису «Азалія» (кер. Красніцька – Луцик Л.М.) стала лауреатом міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського.

Коробко В.І., керівник зразкової студії образотворчого мистецтва «Берестяночка» - виборола І місце в номінації декоративно-вжиткове мистецтво у міжнародному проекті «Найкращий фест».

Подяка Гаврилюку Валерію Юрійовичу, керівнику секції етнології МАН, науковому керівнику переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Подяка Гаврилюк Ользі Миколаївні, керівнику секції етнології МАН, науковому керівнику переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Педагоги закладу активно співпрацюють з проектом «Всеосвіта», про що свідчать численні сертифікати, дипломи, грамоти.

Всього у 2020/2021н.р. у закладі займалися 3287 здобувачів позашкільної освіти у 194-х групах.

Про результативність роботи керівників гуртків свідчать численні перемоги вихованців закладу на різного рівня конкурсних заходах. Так, на Всеукраїнських та міжнародних етапах конкурсів юні таланти вибороли 57призових місць, на обласних етапах конкурсів – здобули 21 призове місце, на різного роду міських конкурсах зайняли 104 призових місця

Під час роботи у віддаленому доступі 18 педагогів закладу подали свої методичні матеріали на сайт «Всеосвіта», отримавши численні свідоцтва, подяки, грамоти.

У цьому році 88 випускників освітньо-творчих об’єднань закладу отримали свідоцтво про здобуття позашкільної освіти. Крім того, закінчили школу раннього розвитку дітей «Щедрик»  30 дошкільнят.

Активну участь у міських та обласних заходах, культурному житті міста, концертній діяльності брали колективи: народний художній колектив «Вокальний ансамбль «Співограй» (кер. Гаврилюк О.М.), зразковий художній колектив «Ляльковий театр «Фантазія» (кер. Громадська К.Є., Сесьомко І.М.), театральна студія «Пролог» (кер. Яковенко Т.С.), народна студія петриківського розпису «Азалія» (кер. Красніцька – Луцик Л.М.), зразкова студія образотворчого мистецтва «Берестяночка» (кер. Коробко В.І.), студія образотворчого мистецтва «Акварелі» (кер. Бобло В.М.), студія образотворчого мистецтва «Палітра» (кер. Клеймьонова Л.В.) школа рукомистецтва «Креатив» (кер. Дудчик І.Д.), гурток бісероплетіння «Намистинка» (кер. Гутник В.М.).

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основна проблема, над якою працюватиме педколектив закладу
у 2021/2022 н.р.:

Забезпечення практичної, соціально значущої діяльності дітей та  учнівської молоді, спрямованої на становлення життєво компетентної особистості як лідера, патріота, національно свідомого, успішного громадянина, відданого справі зміцнення і захисту держави.

Основні завдання:

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Педагогічний колектив у 2021/2022 н.р. працюватиме над методичною проблемою «Забезпечення мотиваційно-психологічної, інтелектуальної, інформаційної, технологічної готовності педагогів закладу до реалізації завдань позашкільної  освіти та виховання».

З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогів, спрямувати всю науково-методичну роботу у 2021/2022 році на вирішення таких завдань:

1. Формування освітньої системи закладу на засадах педагогіки партнерства, педагогіки життєтворчості, педагогіки успіху; створення атмосфери турботи і підтримки гуртківців, яка б сприяла розвитку їхніх здібностей і можливостей, задовольняла інтелектуальні, творчі, емоційні й соціальні потреби.

2. Створення умов для розвитку професійної компетентності педагогів закладу, підвищення їх кваліфікації, готовності до інноваційної  та наукової діяльності, активного впровадження в освітній процес проєктних технологій.

3. Постійне оновлення змісту позашкільної освіти, відповідно до потреб батьків та дітей і сучасних викликів; серед компетентностей основну увагу приділяти пізнавальній, практичній, творчій та соціальній компетентностям.

4. Забезпечення якісного психологічного супроводу освітнього процесу в закладі, надання психологічної підтримки педагогам, вихованцям та їх батькам.

Для виконання цих завдань необхідно:

- Посилити ефективність управління освітнім процесом у закладі; удосконалити діяльність художньо-естетичного відділу, гуманітарного відділу (завідувач – Ільюшина Т.П.), відділу організаційно-масової та клубної роботи (завідувач – Швецька І.В.), відділу довузівської та допрофесійної підготовки і профорієнтаційної роботи.

- Активізувати роботу веб-сайту закладу, впроваджувати хмарні технології; забезпечувати публічність інформації про діяльність закладу та гуртків; систематично поповнювати розділ «Віртуальний методкабінет»
(завідувачі відділів, керівники гуртків).

- Впроваджувати в практику діяльності педагогів технології дистанційного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

- Організувати інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі позашкільної освіти для дітей з особливими потребами, їх інтеграцію в освітній процес закладу; налагодити тісний зв’язок із КУ БМР «Інклюзивно-ресурсний центр» (Глеваська М.В.).

- Забезпечити дієвість, результативність, практичну спрямованість циклових комісій (відповідно до плану):

а) педагогів освітніх об’єднань довузівської та допрофесійної підготовки;

б) педагогів творчих об’єднань образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва;

в) педагогів творчих об’єднань гуманітарного напряму (керівник -
Ільюшина Т.П.);

г) педагогів – керівників художніх колективів (керівник – Яковенко Т.С.);

ґ) керівників гуртків дітей дошкільного віку (керівник – Фіялко А.В.).

- Спрямувати роботу циклових комісій на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів закладу; забезпечувати різноманітні види діяльності циклових комісій, що сприятиме органічному поєднанню теоретичних знань із практичними завданнями, взаємодію досвідчених педагогів і керівників гуртків – початківців.

- Забезпечити систематичну, якісну роботу  школи керівника гуртка – початківця (Швецька І.В.).

- Організувати роботу психологічного консультпункту для педагогів закладу (Глеваська М.В.).

- Підвищити рівень організації науково-дослідницької роботи учнів у науковому товаристві МАН, з цією метою створити консультпункт «Підготовка юних науковців» (Гаврилюк В.Ю.).

- Виявляти та надавати підтримку творчо працюючим педагогам і готувати їх до участі у фахових конкурсах та конкурсах навчально-методичних матеріалів з питань позашкільної освіти (завідувачі відділів).

- Забезпечити проходження курсів підвищення фахової кваліфікації
в КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» такими педагогами: Клеймьонова Л.В., Фіялко А.В., Ненашева О.В., Бобло Л.П., Бобло В.М. (протягом року).

- Провести атестацію таких педагогічних працівників закладу:

Фіялко А.В.,

Клеймьонова Л.В.,

Бобло В.М.,

Яковенко Т.С.,

Бобло Л.П.,

Гутник В.М.,

Матківська О.С.,

Рачинська А.М. (до 01.03.2022 р.)

- Забезпечити участь педагогів закладу у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості» (Цимбал Т.Д., протягом року).

- Організувати круглий стіл на тему: «Профілактика негативної поведінки в дитячому і молодіжному середовищі» (Глеваська М.В., лютий 2022 р.).

- Провести презентацію «Хіт-парад інновацій» (Цимбал Т.Д., завідувачі відділів, березень 2022 р.);

- Провести дискусію «Яка вона – життєво-компетентна особистість?»

( грудень 2021 р.);

- Забезпечити створення педагогами власних віртуальних портфоліо, акаунтів гуртків у соціальних мережах Facebook, Instagram тощо (завідувачі відділів).

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Провести засідання педагогічної ради:

- Підсумки діяльності ЦПО «Соняшник» за 2020/2021 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо забезпечення якості позашкільної освіти відповідно до викликів часу

                                                                Т.Д. Цимбал

30.08.2021 р.

- Сучасні дистанційні інформаційно-комунікаційні технології та їх роль             у формуванні прагнення гуртківців до самоорганізації та самопізнання                                                                                                Л.П. Ляшенко

10.12.2021 р.

Стан програмно-методичного забезпечення освітнього процесу                          в ЦПО «Соняшник».

                                                                                Л.П. Ляшенко                                                                                        04.03.2022 р.

Спільна діяльність позашкільного закладу, батьків та громадськості щодо сприяння професійному самовизначенню підлітків.

                                                                                М.В. Глеваська

                                                                                20.05.2022 року

 

 

Провести наради при директору:

СЕРПЕНЬ

1. Стан готовності ЦПО «Соняшник» до 2021/2022 н.р.

Цимбал Т.Д., Кирпич І.В., 20.08.2021р.

ВЕРЕСЕНЬ

1. Використання активних форм організації набору дітей та підлітків у гуртки і клуби закладу.

Цимбал Т.Д., Швецька І.В., 06.09.2021 р.

2. Результативність набору гуртківців у творчі об’єднання ЦПО «Соняшник».
Стан залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій.

Глеваська М.В., 24.09.2021р.

ЖОВТЕНЬ

1. Стан відвідування вихованцями занять гуртків та дотримання розкладу занять. Аналіз ведення журналів обліку гурткової роботи. Аналіз планів виховної роботи гуртків ЦПО «Соняшник». Перспективи науково-дослідницької діяльності гуртківців у 2021/2022 н.р.

Цимбал Т.Д., завідуючі відділів, 15.10.2021 р.

2. Налагодження діяльності батьківських комітетів гуртків та творчих об’єднань ЦПО «Соняшник». Нормативно-правова база формування позабюджетних коштів закладу. Планування діяльності закладу під час осінніх канікул.                                        

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. 29.10.2021 р.

 

ЛИСТОПАД

1. Підсумки організації роботи ЦПО «Соняшник» під час осінніх канікул.
Стан температурного режиму у навчальних кабінетах закладу.
Стан прилеглої території центрального корпусу та філіалу закладу.

Цимбал Т.Д.,  Кирпич І.В., 12.11.2021р.

 

2. Організація протиепідемічних заходів у закладі в період карантину в зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Дотримання положення та інструкцій щодо виконання вимог техногенної безпеки у закладі, інструкцій про заходи пожежної безпеки в навчальних кабінетах.

Ляшенко Л.П., Кирпич І.В. 25.11.2021 р.

 

ГРУДЕНЬ

1. Планування діяльності закладу під час зимових канікул та новорічно-різдвяних свят. Стан залучення до гурткової роботи дітей з девіантною поведінкою.

Цимбал Т.Д., Удалова А.О., Глеваська М.В., 03.12.2021 р.

 

2. Участь гуртківців в обласних конкурсних заходах. Стан освітлення у приміщеннях закладу.

Цимбал Т.Д., Кирпич. І. В.17.12.2021 р.

 

СІЧЕНЬ

1. Результативність роботи ЦПО «Соняшник» під час зимових канікул.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.,Удалова А.О., 21.01.2022 р.

 

ЛЮТИЙ

1. Підсумки творчих звітів педагогів, що атестуються у 2021/2022 н.р.
Стан відвідування вихованцями занять гуртків.

Ляшенко Л.П., Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.,

 завідувачі відділів, 11.02.2022 р.

 

2. Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях центрального корпусу та філіалу закладу. Огляд стану навчальних кабінетів закладу.

Цимбал Т.Д., Кирпич І.В., 25.02.2022 р.

 

БЕРЕЗЕНЬ

1. Забезпечення якості платних послуг в освітньо-творчих об’єднаннях закладу. Стан дотримання розкладу занять гуртків, що працюють за батьківську плату.

Ільюшина Т.П., 11.03.2022 р.

2. Підсумки атестації педагогів ЦПО «Соняшник».

Ляшенко Л.П., Цимбал Т.Д. 25.03.2022 р.

 

КВІТЕНЬ

1. Стан відвідування вихованцями занять гуртків. Організація підсумкових, звітних занять в гуртках і творчих об’єднаннях закладу.

Лященко Л.П., Цимбал Т.Д., Щабельна Ж.В.,

завідувачі відділів, 08.04.2022 р.

 

2. Стан підготовки та проведення випускних екзаменів в освітньо-творчих об’єднаннях закладу. Про підготовку до щорічного випускного свята
ЦПО «Соняшник»

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., 22.04.2022 р.

 

ТРАВЕНЬ

1. Стан виконання інструкції з діловодства працівниками закладу.

Ляшенко Л.П., Клюшніченко Ю.І., 13.05.2022р.

 

2. Стан проведення гурткової роботи з урахуванням епідемічної ситуації.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. 27.05.2022 р.

 

ЧЕРВЕНЬ

1. Організація ремонтно-опоряджувальних робіт у приміщеннях ЦПО «Соняшник».

Ляшенко Л.П., Кирпич І.В., 10.06.2022 р.

 

2. Результативність участі педагогів та гуртківців закладу в обласних і Всеукраїнських конкурсних заходах.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. 24.06.2022 р.

 

 

ОГЛЯДОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

- Готовність кабінетів до нового 2021/2022 навчального року.

Цимбал Т.Д., Кирпич І.В.,

до 27.08.2021 р.

- Стан набору гуртківців у 2021/2022 н.р.

Цимбал Т.Д., завідувачі відділів,

до 17.09.2021 р.

- Стан відвідування вихованцями занять гуртків.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В., завідувачі відділів,

жовтень – грудень 2021 р.

березень-квітень 2022 р.

- Стан прилеглої території центрального корпусу та філіалу закладу.

Кирпич І.В.

до 12.11.2021 р.,

до 22.04.2022 р.

- Стан температурного режиму у навчальних кабінетах закладу.

Кирпич І.В.

до 15.10.2021 р.,

до 15.04.2022 р.

- Стан організації протиепідемічних заходів у закладі в період карантину в зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Дотримання інструкцій про заходи пожежної безпеки в навчальних кабінетах.       

                                                                Цимбал Т.Д., Кирпич І.В.

до 19.11.2021 р.

до 15.04.2022 р.

- Стан освітлення у приміщеннях закладу.

Кирпич І.В.

до 10.12.2021 р.

- Стан виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.                                        Цимбал Т.Д., Кирпич І.В.

до 11.02.2022 р.

до 08.07.2022 р.

- Стан дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі.

Кирпич І.В.

до 12.11.2021 р.

до 22.02.2022 р.

 

ФРОНТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

- Стан готовності ЦПО «Соняшник» до 2021/2022 н.р.

Цимбал Т.Д., Кирпич І.В., Швецька І.В.

до 27.08.2021 р.

- Стан програмного забезпечення діяльності гуртків та клубів закладу.

Цимбал Т.Д., завідувачі відділів,

до 10.09.2021 р.

- Результативність набору гуртківців у творчі об’єднання ЦПО «Соняшник».

Цимбал Т.Д., Швецька І.В.,

до 24.09.2021 р.

- Стан відвідування вихованцями занять гуртків та дотримання розкладу занять

Цимбал Т.Д., завідуючі відділів,

до 16.10.2021 р.

- Налагодження діяльності батьківських комітетів гуртків та творчих об’єднань ЦПО «Соняшник».                                Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідуючі відділів,

до 23.10.2021 р.

- Дотримання режиму роботи працівниками закладу.

Цимбал Т.Д., Кирпич І.В.,

до 18.12.2021р.

- Огляд стану навчальних кабінетів закладу.

Цимбал Т.Д., Кирпич І.В.,

до 26.02.2021 р.

- Стан дотримання розкладу занять гуртків. Стан відвідування вихованцями занять гуртків.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів,

до 16.10.2021 р.

до 09.04.2022 р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

 

- Застосування дистанційних інформаційно-комунікаційних технологій
в гуртковій роботі.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

 завідувачі відділів,

жовтень-листопад 2021 р.

- Стан профорієнтаційної роботи у гуртках, творчих об’єднаннях та клубах закладу.

Цимбал Т.Д., Швецька І.В.

березень 2022 р.

- Результативність набору гуртківців у творчі об’єднання ЦПО «Соняшник».
Стан залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій.

Цимбал Т.Д., Глеваська М.В.

до 28.09.2021 р.

- Стан діяльності гуртків військово-патріотичного та туристського спрямування.                                         Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

квітень-травень 2022 р.

- Стан програмно-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

 завідувачі відділів,

січень-лютий 2022 р.                       

- Шляхи формування ключових компетентностей в гуртках гуманітарного напряму.                                                Цимбал Т.Д., Ільюшина Т.П.

листопад 2021 р.

- Проектна діяльність педагогів закладу щодо соціалізації гуртківців та розвитку їх життєвих компетентностей.

                                                        Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

                                                        лютий – березень 2022 р.

- Розвиток пізнавальної та творчої компетентності гуртківців засобами декоративно-вжиткового мистецтва.                       

Цимбал Т.Д., Удалова А.О.

                                                        березень – квітень 2022 р.

Використання дидактичних та розвивальних засобів на заняттях школи раннього розвитку дітей «Щедрик».

Цимбал Т.Д., Фіялко А.В., Швецька І.В.,

березень 2022 р.

Організація адаптивного та ігрового періоду в школі раннього розвитку дітей «Щедрик».                                                Цимбал Т.Д., Фіялко А.В., Швецька І.В.,

вересень-жовтень 2021 р.

- Стан залучення до гурткової роботи дітей з девіантною поведінкою.

Цимбал Т.Д., Глеваська М.В.,

листопад 2021 р.

- Участь гуртківців в обласних конкурсних заходах.

Цимбал Т.Д., Удалова А.О.

грудень 2021 р.

- Стан збереження контингенту гуртківців.

                                                        Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів,

                                                        квітень – травень 2022р.

- Результативність роботи ЦПО «Соняшник» під час зимових канікул.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

січень 2022 р.

- Стан підготовки та проведення випускних екзаменів в освітньо-творчих об’єднаннях закладу.                                Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

квітень-травень 2022 р.

- Аналіз спільної діяльності керівників гуртків та  батьків гуртківців і громадськості щодо сприяння професійному самовизначенню підлітків.

Цимбал Т.Д., Швецька І.В.

квітень-травень 2022 р.

- Стан роботи по зміцненню матеріальної бази гуртків.

                                                        Цимбал Т.Д., Кирпич І.В.,

                                                        січень 2022 р, квітень 2022р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. До 30.12.2021 р. вивчити систему роботи педагогів закладу,
які атестуються у 2021/2022 н.р.:

Фіялко А.В.     Цимбал Т.Д.

Клеймьонова Л.В.    Цимбал Т.Д.

Бобло В.М.     Ільюшина Т.П.

Яковенко Т.С.     Ляшенко Л.П.

Бобло Л.П.     Ільюшина Т.П.

Гутник В.М.     Цимбал Т.Д.

Матківська О.С.    Цимбал Т.Д.

Рачинська А.М.                                Потапова Л.Г.

 

2. Протягом навчального року ознайомитися із діяльністю новопризначених педагогів закладу з метою надання їм методичної допомоги:

Шередько В.З.     Швецька І.В.

Карась В.І.                                                Цимбал Т.Д.

Білобров І.Ю.     Гаврилюк О.М.

Велетнюк А.А.     Потапова Л.Г.

Коцюба О.В.     Потапова Л.Г.

 

Вивчити досвід:

 

 

ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

1. Стан ведення журналів обліку гурткової роботи

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів

до 01.10.2021 р.

до 20.01.2022 р.

до 01.04.2022 р.

до 01.07.2022 р.

2. Перевірка планів виховної роботи гуртків

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

до 20.09.2021 р.

до 12.01.2022р.

3. Перевірка планів роботи секцій наукового товариства МАН.

Цимбал Т.Д.

до.10.10.2022 р.

 

4. Перевірка виконання навчальних планів та програм гуртків за І півріччя 2021/2022 н.р.                                               

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В. завідувачі відділів

до 01.10.2022 р.

5. Перевірка виконання навчальних планів та програм гуртків за ІІ півріччя 2021/2022 н.р.                                               

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

завідувачі відділів

до 03.01.2022 р.

6. Перевірка планування роботи зразкового музею народного побуту «Світлиця»                                                        Цимбал Т.Д., Ільюшина Т.П.

до 15.09.2021 р.

7. Стан ведення обліку дітей соціально незахищених категорій.

Цимбал Т.Д., Глеваська М.В.

до 01.10.2021 р.

8. Стан ведення документації атестаційної комісії закладу.

Цимбал Т.Д.

до 01.11.2021 р.

до 05.03.2022 р.

9. Стан ведення документації батьківських комітетів гуртків та батьківського комітету закладу.                                               

Цимбал Т.Д., Ільюшина Т.П.

до 15.11.2021 р.

до 20.05.2022 р.

10. Стан ведення документації освітньо-творчих об’єднань, що працюють за батьківську плату.

Цимбал Т.Д., Ільюшина Т.П.

до 29.12.2021р.

до 20.05.2022 р.

11. Перевірка стану планування та ведення документації психологічної служби закладу.                                                       

Цимбал Т.Д.,

до 20.12.2021 р.

до 25.05.2022 р.

12. Перевірка документації культорганізаторів закладу.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

до 01.10.2021р.

до 15.02.2022р.

13. Перевірка планування та ведення документації завідувачів відділів.

Цимбал Т.Д., Шабельна Ж.В.

до 20.10.2021р.

до 25.01.2022р.

 

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА ТА ВИХОВНА РОБОТА

 

 

Удосконалити роботу педагогічного колективу по забезпеченню комплексного поєднання пізнавальної, виховної та розважальної спрямованості кожного масового заходу.

Планувати організацію дозвілля школярів міста та гуртківців закладу з урахуванням їх запитів, інтересів та вподобань.

Домогтися, щоб усі міські масові заходи та заходи для гуртківців закладу відзначалися високою організованістю, мистецькою довершеністю, національно-художнім колоритом, оригінальністю, сприяти прилученню дітей та учнівської молоді до національної культури, сімейних традицій, рідної мови, святинь українського народу.

Залучати гуртківців до активної участі в міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2021/2022 н.р. залучити гуртківців закладу  

до участі таких обласних масових та конкурсних заходах:

 

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Контроль

за виконанням

 1. 1 

Обласний конкурс фоторобіт «Неосяжна моя, Україно!»

Вересень

 

Личак І.С.

 

 1. 2 

Обласна історико-краєзнавча експедиція учнівської молоді «Київщина козацька»

Вересень

Цимбал Т.Д.,

Личак І.С.

 

 1. 3 

Обласна акція «Герої серед нас:

сучасні захисники України»

(пошукова та науково-дослідницька робота за напрямами:

«Революції гідності присвячується», «Сучасні захисники України»,

«Доля переселенців», «Пам’ятки Другої світової війни», «Виховуємо патріотів»)

Жовтень

Цимбал Т.Д.,

Личак І.С.,

Пантюшенко В.М.

 

 1. 4 

Обласні змагання з туристського орієнтування серед учнівської молоді

Жовтень

Пантюшенко В.М.

 

 

 1. 5 

Участь дитячих художніх колективів

у вітальній частині обласного свята

з нагоди Дня працівників освіти

Жовтень

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.

 

 1. 6 

Обласні етапи заочних Всеукраїнських конкурсів робіт юних фотоаматорів

«Моя Україно!» та «Моя країна – Україна»

Жовтень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 7 

Обласний збір лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді

Жовтень

Швецька І.В.

 

 1. 8 

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Київщина козацька»

Жовтень

 

Пантюшенко В.М.

 

 1. 9 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»

Жовтень

Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 10 

Обласний фестиваль-огляд дитячих театральних колективів

«Театральні обрії»

Листопад

 

Яковенко Т.С.,

Громадська К.Є.,

Сесьомко І.М.

 

 1. 11 

Урок пам’яті «Допоки пам’ять в серці не згасає» щодо трагічних подій на Україні

під час Голодомору 1932 – 1933 років

Листопад

Цимбал Т.Д.,

Личак І.С.

 

 1. 12 

Заходи з підготовки та відзначення у навчальних закладах області Дня Гідності та Свободи

Листопад

Цимбал Т.Д.,

Личак І.С.

 

 1. 13 

Обласний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції

«Моя Батьківщина – Україна»

Листопад

 

Цимбал Т.Д.,

Личак І.С.

 

 1. 14 

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Герої серед нас. Сучасні захисники України»  
(за  підсумками акції до Дня Гідності

та Свободи

Листопад

Цимбал Т.Д.,

Личак І.С.,

Пантюшенко В.М.

 

 1. 15 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічний композиція»

Листопад

 

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 16 

Обласний конкурс дитячих творчих робіт «Київщина без корупції»

Листопад-грудень

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 17 

Обласна виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей»

Грудень

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 18 

Обласна виставка-конкурс промислового дизайну

«Арт-факторія»

Грудень

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 19 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»

Грудень

 

Ільюшина Т.П.

Пантюшенко В.М.

 

 1. 20 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»

до Дня Соборності України

Січень

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 

 

 

 1. 21 

Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу

«Космічні фантазії»

 

Лютий

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 22 

Обласний конкурс плакатів

«Безпека дорожнього руху – це життя»

Лютий

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 

 

 1. 23 

Обласний конкурс дитячих

та юнацьких лялькових театрів

«Казковий калейдоскоп»

Лютий

Громадська К.Є.,

Сесьомко І.М.

 

 1. 24 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»

Березень

Ільюшина Т.П.,

 

 1. 25 

Обласний збір лідерів

учнівського самоврядування дітей

та учнівської молоді

Березень

Швецька І.В.

 

 1. 26 

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого

та декоративно-ужиткового

«Знай і люби свій край»

Березень

Удалова А.О., Красніцька – Луцик Л.М., Дудчик І.Д., Коробко В.І., Гутник В.М., Клеймьонова Л.В., Бобло В.М., Гуменюк В.В., Чубачкіна Л.М.

 

 1. 27 

Обласний конкурс «Юні екскурсоводи» (І етап заочний)

Березень

Ільюшина Т.П.

 

 1. 28 

Обласна конференція юних краєзнавців «Київщина – мій заповітний край»

Березень-квітень

Ільюшина Т.П.

 

 1. 29 

Обласний дитячо-юнацький конкурс виконавців сучасної патріотичної пісні

«Калиновий дзвін»

Березень-

квітень

Гаврилюк О.М.

 

 1. 30 

Обласні змагання з водного туризму серед учнівської молоді Київщини (Богуславський район)

Квітень

Пантюшенко В.М.

 

 1. 31 

Обласні змагання з велосипедного туризму серед учнівської молоді Київщини (Богуславський район)

Квітень

Пантюшенко В.М.

 

 1. 32 

Обласний конкурс «Юні екскурсоводи» (ІІ етап)

Квітень

Ільюшина Т.П.

 

 1. 33 

Обласний фольклорний фестиваль-конкурс «З народного джерела»

Травень

Гаврилюк О.М.

 

 1. 34 

Обласні змагання з пішохідного туризму серед учнівської молоді (Володарський район)

Травень

Пантюшенко В.М.,

 

 1. 35 

Заходи з відзначення 31-ої річниці Незалежності України

(за окремим планом)

Серпень

Цимбал Т.Д.

 

 1. 36 

Обласна літня школа лідерів

(на базі КЗ «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»)

Серпень

Швецька І.В.

 

 

VI. РОБОТА ЗА БАТЬКАМИ, СІМ’ЄЮ, ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Основні завдання:

 1. 1Озброїти батьків педагогічними та психологічними знаннями, навчити практично застосовувати їх у вихованні дітей, формувати правову культуру батьків. 

 2. 2Забезпечити широке інформування батьків про концепцію, роль та зміст роботи закладу позашкільної освіти, форми, методи і досягнення діяльності творчих об’єднань, залучати батьків до участі у життєдіяльності закладу, створенні його позитивного іміджу. 

 3. 3Активно включати батьків у побудову творчої та освітньої траєкторії дитини на основі засад педагогіки партнерства з педагогами закладу позашкільної освіти. 

 

Зміст основних заходів:

 1. 1.День відкритих дверей для батьків та школярів міста з метою залучення дітей до занять у гуртках ЦПО «Соняшник».                 

15.09.2021 р.

Яковенко Т.С.,

Друзь О.Г.,

Зав. відділів

 1. 2.Психолого-педагогічні консультації для батьків з питань формування ключових компетентностей та розвитку творчих здібностей дітей. 

з 01.10.2021 р.

Глеваська М.В.

 1. 3.Робота правового лекторію для батьків вихованців закладу. 

з 01.10.2021 р.

Ільюшина Т.П.

 1. 4.Створення та організація діяльності батьківських комітетів гуртків та батьківського комітету закладу.                                до 01.10.2021 р. 

Цимбал Т.Д.,

керівники гуртків

 1. 5.Участь керівників гуртків та адміністрації закладу у засіданнях батьківських комітетів гуртків і закладу.                        протягом року  

Цимбал Т.Д.,

керівники гуртків

 1. 6.Соціологічне опитування батьків вихованців ЦПО «Соняшник»
  «З погляду тат і мам».                                                
  лютий-березень 2022 р. 

Глеваська М.В.

 1. 7.Активізація роботи консультаційної психологічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій закладу позашкільної освіти і батьків, вирішенні конфліктних ситуації.  

протягом  року

Глеваська М.В.

 1. 8.Розробка системи заходів з інтеграції зусиль батьків та педагогічного колективу в роботі з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги.                                                                 до 01.02.2022 р. 

Цимбал Т.Д.,

Глеваська М.В.

керівники гуртків

 

 1. 9.Залучення батьків до участі у різноманітних конкурсах, виставках, вечорах відпочинку, родинних святах, екскурсіях, творчих звітах.  

протягом року

завідувачі відділів,

культорганізатори,

керівники гуртків

 

 1. 10.Круглий стіл «Роль родини у створенні творчого успіху дитини» з участю педагогів закладу та батьків гуртківців.                        березень 2022 р. 

Цимбал Т.Д.,

Глеваська М.В.

керівники гуртків

 

 1. 11.Продовження діяльності клубу батьківського взаєморозуміння з участю батьків вихованців школи раннього розвитку дітей «Щедрик». 

протягом року

Глеваська М.В.

Швецька І.В.,

Фіялко А.В.

 

 1. 12. Провести з участю гуртківців та їхніх батьків такі заходи: 

Удалова А.О.,

культорганізатори

 

Удалова А.О.,

культорганізатори

 

Удалова А.О.,

Яковенко Т.С.,

Друзь О.Г.

 

Удалова А.О.

 

 1. 13.Залучати батьків до організації ремонтних та опоряджувальних робіт. 

протягом року

керівники гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. РОБОТА З ГУРТКІВЦЯМИ.

УЧАСТЬ У КОНКУРСНИХ ЗАХОДАХ

 

Назва заходу

Час та місце проведення

Відповідальні

 1. 1 

День знайомств з вихованцями школи раннього розвитку дітей «Щедрик»  - «Перший раз

у «Щедрик» до нас!»

вересень 2021 р.

Фіялко А.В.,

Яковенко Т.С.

 1. 2 

Пізнавально-розважальна гра «Благословенний мирний день у світі» (до Дня миру)

21 вересня 2021 р.

Цимбал Т.Д.,

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 3 

«У колі друзів» пізнавально – розважальна гра знайомство гуртківців з гуртків різного спрямування

вересень 2021 р.

Цимбал Т.Д.,

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 4 

Привітання гуртківців

ЦПО «Соняшник» на міському святі до Дня працівників освіти

жовтень 2021 р.

Гаврилюк О.М.

Яковенко Т.С

 1. 5 

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Чи знаєш ти Україну?»

жовтень 2021 р.

Цимбал Т.Д.,

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 6 

Виставка малюнків вихованців студій образотворчого мистецтва «Жовто-блакитна душа українців» (до міжнародного Дня художника)

8 жовтня 2021 р.

керівники гуртків образотворчого мистецтва

 1. 7 

Містер «Соняшник 2020» конкурсна програма для хлопців вихованців гуртків

жовтень 2021 р.

Цимбал Т.Д.,

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 8 

Квест гра «Чорна мітка»

жовтень 2021 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 9 

Свято осені та посвята в щедринята  для вихованців школи раннього розвитку дитини «Щедрик»

жовтень 2021 р.

Фіялко А.В.,

Яковенко Т.С.

 1. 10 

Заходи під час осінніх канікул

(за окремим планом)

жовтень-листопад 2021 р.

Удалова А.О.,

Яковенко Т.С.,

Друзь О.Г.

 1. 11 

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Осінній марафон»

жовтень-листопад 2021 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 12 

«Табула раса» конкурсно – розважальна програма для гуртківців

листопад 2021 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 13 

«Хрестики-нулики» ігрова програма для гуртківців

листопад-грудень 2020 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 14 

«А у нас на Андрія калита поспіла» ігрова програма з елементами обрядовості для гуртків «Соняшника»

грудень 2020 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

 1. 15 

Новорічна казка та розважальна програма для гуртківців

Грудень 2021 р. –

січень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 16 

«Зимова казка» новорічний бал – карнавал для гуртківців «Соняшника»

грудень 2021 –

січень 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

 1. 17 

Різдвяна конкурсно-привітальна програма для гуртківців

грудень 2021 –

січень 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

 1. 18 

Заходи під час зимових канікул

(за окремим планом)

грудень 2021 –

січень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

Друзь О.Г.

 1. 19 

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Зимове диво»

січень 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

Чубачкіна Л.М,

Матківська О.С.,

керівники гуртків

 1. 20 

Квест гра «Чарівний екзамен»

лютий 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 21 

Розважально-танцювальна програма «Поділись красою почуттів» для гуртківців ЦПО «Соняшник» (до Дня Святого Валентина)

14 лютого 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

 1. 22 

«Хрестики-нулики» ігрова програма для гуртківців

лютий-березень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 23 

Квест гра  «Пошук слів»

березень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 24 

Заходи під час весняних канікул

(за окремим планом)

березень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

Друзь О.Г.

 1. 25 

«Гравікон» інтелектуально – розважальна командна гра для гуртківців «Весна днем красна»

березень-квітень 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

Коробко В.І.,

Матківська О.С.,

керівники гуртків

 1. 26 

Міс «Весняночка-паняночка 2021» конкурсна програма для дівчаток вихованок гуртків

березень-квітень 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

Гаврилюк О.М.,

керівники гуртків

 1. 27 

Квест гра  «Загадай бажання»

квітень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 28 

«Табула раса» конкурсно – розважальна програма для гуртківців

квітень-травень 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 29 

Випускне свято для вихованців школи раннього розвитку дітей «Щедрик»

травень 2022 р.

Фіялко А.В.,

Яковенко Т.С.

 1. 30 

«Хрестики-нулики» ігрова програма для гуртківців

травень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 31 

Свято до Дня матері

«Всяк до серця матінки горнеться»

травень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 32 

Квест гра

«У чарівній країні казок»

травень 2022 р.

Яковенко Т.С.,

керівники гуртків

 1. 33 

Традиційний творчий звіт гуртківців ЦПО «Соняшник»

травень 2022 р.

Удалова А.О.

Яковенко Т.С.

 1. 34 

Міське свято до Дня захисту дітей

01 червня 2022 р.

Удалова А.О.

Друзь О.Г.,

Яковенко Т.С.

 

 

 

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. 1)Вирішити питання про виділення бюджетних коштів та формування позабюджетного фонду для усунення порушень, вказаних у приписах Головного управління ДСНС України у Київській області. А саме: 

за умови виділення коштів

 

 1. 2)Здійснити такі види ремонтних робіт на центральному корпусі:  

липень-серпень 2021 р.

липень-серпень 2021 р.

за умови виділення коштів

жовтень-листопад 2021 р.

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

 

 1. 3)Здійснити такі види ремонтних робіт на філіалі:  

за умови виділення коштів

липень-серпень 2021 р.

      за умови виділення коштів

жовтень-листопад 2021 р.

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

за умови виділення коштів

 1. 4)Придбати:  

протягом року

протягом року

 1. 5)Оформити техогляд та страхування автобусу. 

протягом року

 1. 6)Здійснити передплату періодичних видань. 

грудень 2021 р.,

червень 2022 р.

 1. 7)Продовжити надання платних освітніх послуг, відповідно до чинного законодавства та оприлюднювати звітність про їх використання на сайті закладу. 

протягом року

 1. 8)Розміщувати на сайті закладу звіти про надходження та використання позабюджетних коштів, фінансово-господарську документацію 

протягом року