Гурток англійської мови 'Smart kids'

Керівник: Велетнюк А.А.

Наш гурток розрахований на учнів 1-6 класів. Завдання і мета нашого гуртка зацікавити учнів молодшого та середнього шкільного віку до вивчення англійської мови, викликати у них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування, виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів.

Відповідно до комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов пріорітет надається комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування.

Головна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Оволодіння учнями англійською мовою сприяє розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору та й сприяє більш глибокому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до вивчення англійської мови від A до Z !!!

Щоб записатись на гурток англійської мови 'Smart kids', заповніть поля цієї форми та натисніть кнопку "Відправити".