МАН, секція 'Етнологія та археологія'

МАН, секція «Етнологія»
Керівник – Гаврилюк О.М.

МАН, секція «Археологія»
Керівник – Гаврилюк В.В.

МАН, секція «Етнологія»
Керівник – Гаврилюк О.М.

Друзі! Запрошуємо патріотичну учнівську молодь, яка цінує, зберігає і примножує національну культурно-історичну спадщину та сучасні форми традиційної народної культури на заняття секції МАН «Етнологія».

Освітня діяльність секції «Етнологія» забезпечує:
Ознайомлення з життям і побутом, матеріальною та духовною культурою населення Київщини й України, традиційними святами, звичаями та обрядами, ремеслами, житлом, одягом, кухнею, релігією і світоглядом українського народу;
польові етнографічні розвідки та експедиції, творчі зустрічі із старожилами, народними майстрами та виконавцями – носіями культурно-історичних традицій,що забезпечують спадкоємність досвіду і знань у сфері традиційної народної культури, особисте «занурення» в народну традицію;
навчальні та віртуальні екскурсії до об’єктів історико-культурної спадщини Київщини та України (Білоцерківський краєзнавчий музей, Національний музей народної архітектури та побуту України, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», Національний історико-етнографічний заповідника «Переяслав»);
музейну практику на базі Зразкового музею народного побуту «Світлиця» ЦПО «Соняшник», ознайомлення з формами, видами та напрямами експозиційної роботи, принципами створення музейної експозиції, методологією підбору експозиційного матеріалу та художнього оформлення музейної колекції;
історичну реконструкцію традиційних календарних (Зелені свята, Івана Купала, Катерини, Андрія, Різдво, Василя, Йордан), сімейно-побутових (народини, дівич-вечір, проводи до війська), трудових (жнива) обрядів, відтворення дитячих ігрових форм дозвілля (закликання весни, зустріч птахів, новорічно-різдвяні віншування), звичаїв молодіжних зібрань і дозвілля («вулиць», вечорниць);
пошукову та науково-дослідницьку діяльність, індивідуальні та групові дослідження маловідомих сторінок української етнології та суміжних з нею дисциплін (історії України, краєзнавства, фольклористики, мистецтвознавства, релігієзнавства); оволодіння алгоритмом написання дослідницького проєкту (вибір об’єкта і предмета, постановка мети дослідження, створення програми та розробка методики дослідницької роботи, особливості роботи з науковою літературою та джерельною базою, узагальнення результатів дослідницької діяльності, підготовка до публічної презентації, постерного захисту та учнівської конференції);
формування національно-культурної ідентичності здобувачів освіти, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, наукового світогляду й індивідуального стилю пізнавальної діяльності; задоволення потреб у професійному самовизначенні та довузівській підготовці з урахуванням освітніх запитів і уподобань.

МАН, секція «Археологія»
Керівник – Гаврилюк В.В.

Друзі! Запрошуємо патріотичну учнівську молодь, яка цінує, зберігає і примножує історичну спадщину Білої Церкви, Київщини та України на заняття секції МАН «Археологія»!

Освітня діяльність секції «Археологія» забезпечує:
формування системи знань про археологію як науку, її мету, завдання, зміст, закономірності розвитку;оволодіння теорією і практикою проведення польових археологічних досліджень, камеральної обробки археологічних матеріалів;
навчальні та віртуальні екскурсії до об’єктів історико-культурної спадщини Київщини та України (Білоцерківський краєзнавчий музей, Київський обласний археологічний музей, Археологічний музей Інституту археології НАН України, Національного музею історії України);
залучення до науково-дослідницької роботи з археології –поглибленого вивчення маловідомих сторінок давньої історії Київщини та України, історичних об’єктів або процесів на основі археологічних джерел із залученням суміжних дисциплін (історії України, краєзнавства, антропології, культурології, релігієзнавства);
оволодіння методологією наукового пізнання та алгоритмом організації основних етапів власного наукового дослідження:вибір об’єкта і предмета, постановка мети дослідження, програма та методики дослідницької роботи, робота з науковою літературою та джерельною базою, узагальнення результатів дослідницької діяльності, підготовка до публічної презентації, постерного захисту та учнівської конференції;
національно-патріотичне виховання, формування національно-культурної ідентичності, відчуття належності до українського народу, здобутків його історії, матеріальної та духовної культури;
задоволення потреб професійному самовизначенні й довузівській підготовці з урахуванням індивідуальних освітніх запитів і уподобань.

Щоб записатись до МАН, секція 'Етнологія та археологія', заповніть поля цієї форми та натисніть кнопку "Відправити".