Школа раннього розвитку дітей 'Щедрик'

Керівники:
Шишка Анастасія Валентинівна (курс «Математична скарбничка», «Логіка», «Образотворче мистецтво», «Світ навколо тебе»)
Коцюба Олена Володимирівна (курс «Англійська мова», «Розвиток мовлення»);
Удалова Алла Олегівна (курс «Світ музики», «Хореографія», «Йога»)

Школа раннього розвитку дітей «Щедрик» існує уже більше 20 років. Адже дошкільне дитинство – це особливі періоди у становлен­ні особистості. У перші роки життя відбувається процес найінтенсивнішого розвитку всіх функціональних можливостей людського орга­нізму. Всі основні знання, вміння та навички, що ними послугову­ється людина впродовж усього життя, здебільшого формуються саме в цей час. Тому була розроблена програма школи раннього розвитку дитини «Щедрик» з урахуванням вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», яка впроваджує ідею цілісного розвитку дитини через опанування нею основних сфер життєдіяльності: «Культура», «Природа», «Людина», «Я сам» за такими основними критеріями, як фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний та креативний розвиток, ураховуючи взаємодію у тріаді «дитина, педагог, батьки».


Програма занять складається з комплексу розвиваючих занять, метою яких є сприяння всебічному розвитку дітей середнього дошкільного віку, зокрема, набуття ними позитивного досвіду спілкування з ровесниками, удосконалення інтелекту, розумових і творчих здібностей.
Програма включає в себе наступні курси:
«Математичні сходинки»;
«Розвиток мовлення і навчання грамоти»;
«Англійська мова»;
«Логіка»;
«Світ навколо мене»;
«Хореографія»;
«Світ музики»;
«Образотворче мистецтво»;
«Йога»


Під час проведення занять використовуються такі форми роботи з дітьми: дидактична гра, колективне сюжето-складання, дихальна гімнастика, ігри-забави, ігри-описи, ігри-змагання, бесіда, бесіда-обговорення, задачі-казки, задачі-жарти, марафони, міні-музей, огляд, мозковий штурм, тестування, хвилинка-цікавинка, цільові прогулянки, пошуково-дослідницька робота, дискусії, виставки-презентації, конкурси, вікторини, вправи-імітація, проведення тематичних свят.


Форми роботи з дітьми з кожного курсу програми можуть варіюватися, повторюватися, перекликатися одна з одною. Педагог має право проявляти свою творчість, використовуючи інші форми роботи за власним задумом, застосовуючи різноманітні методики.


У результаті вивчення програмового матеріалу кожного конкретного курсу програми діти отримують певні знання та вміння, які детально представлено у кожному з курсів.


«Розвиток мовлення» - розвиток звукової культури мовлення, вдосконалення літературного мовлення; збагачення лексичного запасу; формування граматичної правильності мовлення, розвиток граматичних умінь; розвиток зв’язного мовлення і комунікативних умінь; художньо-мовленевий розвиток; робота з дитячою книжкою; навчання елементів грамоти.

«Математика» - ознайомлення властивостями натурального ряду чисел; вивчення чисел від 1 до 10, рахунок у прямому та зворотному порядку; ознайомлення з цифрами (1 – 9 (0) та їх написанням; формування інтересу до логіко-математичної діяльності; порівнювання предметів за висотою, вагою, шириною, довжиною, товщиною; ознайомлення з основними одиницями вимірювання довжини, маси, об’єму,формування навичок вимірювання; уточнення та розширення уявлення про геометричні фігури, їх властивості; формування та розширення знань про одиниці часу: хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік; вправляння у вмінні розташування предметів у просторі та відносно себе.


«Логіка» - розвиток сприйняття, пам’яті, уваги, уяви, мислення; розвиток пізнавальних здібностей дитини, вміння аналізувати різні явища і події,зіставляти їх, узагальнювати, робити елементарні висновки, умовиводи, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку.

«Англійська мова» - відбувається порівняно легке засвоєння іноземної мови, передбачає засвоєння навчального матеріалу в усному мовленні, дозволяє приділити увагу постановці вимови та накопиченню необхідного лексико-граматичного матеріалу. Навчання дітей розуміти на слух мовлення та спілкуватися сучасною англійською мовою.

«Світ навколо тебе» - У світі предметів: ознайомлення дітей з предметним світом – предметами найближчого оточення (посуд, одяг, взуття, меблі, іграшки, побутова техніка, продукти харчування тощо), поглиблення знання дітей про способи виробництва предметів побуту. У світі людей: закріплення і збагачення уявлення дитини про соціальне середовище: сім’ю, родину, рід, дитячий садок, школу, місто, село, країну; ознайомлення з країною, столицею, державними символами. У світі природи: ознайомлення з об’єктами природного довкілля: рослинами найближчого оточення, тваринами своєї місцевості, птахами, рибами, твердими тілами, повітрям, водою, електричними та світовими явищами природи, формування елементарних уявлень про Космос.

«Хореографія» - виконання вправ з основних рухів: ходьба, біг, стрибки; виконання вправ для рук і плечового пояса; вправи для тулубу та ніг; стройові вправи; ритмічні (танцювальні) рухи, вправляння у вмінні рухатися відповідно до характеру музики, відображати образи, імітаційні рухи, починати та закінчувати рухи відповідно до музичної фрази, виконувати приставні кроки з присіданням, крок галопу; виконувати перешикування у колі, розходитись та сходитись парами; творчо застосовувати знайомі танцювальні дії. Музично-ритмічні рухи: навчання музичного і виразного виконання різних видів основних і танцювальних рухів; ознайомлення з танцями різних жанрів, народів, використовуючи «мову рухів» як основу їх осмисленого і виразного виконання; залучення дітей до українських хореографічних традицій.

«Музика» - слухання музики: збагачення музичного досвіду дітей, зацікавлюючи їх новими вокальними та інструментальними творами композиторів – класиків, сучасних авторів та української народної музики; виховання любові та інтересу до музики, бажання слухати її в повсякденному житті; розвивати основи музичної культури. Співи: формування вміння виразно співати створені композиторами та доступні народні пісні різного характеру; правильно інтонувати мелодію без викрикувань, чітко артикулюючи слова, разом починати та закінчувати спів.

«Образотворче мистецтво» - розвиток у дітей естетичного сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі; ознайомлення дітей з різними видами та жанрами образотворчого мистецтва; розвиток здібності до образотворчої діяльності (почуття кольору, форми, композиції); створювання розвивального середовища для самостійної художньої діяльності, що забезпечує самовираження дитини у мистецтві.

«Йога» - Через йогу дитина має можливість стикатися зі своєю внутрішньою силою, вчитися підтримувати увагу, концентрацію, відкривати і сприймати таємничий і фантастичний світ у собі; навчитися дихати; поліпшити силу, витривалість, рівновагу, координацію, гнучкість та спритність; налаштуватися на тонкі вібрації всього, що її оточує; навчитися розслаблятися, пізнавати та розуміти емоції і розвивати навички самоконтролю; визнати красу неквапливості та покращити здатність спілкуватися та співпрацювати з групою. Йога може стати цінним інструментом для профілактики та лікування фізичних та психічних захворювань.

Щоб записатись до школи раннього розвитку дітей 'Щедрик', заповніть поля цієї форми та натисніть кнопку "Відправити".